תנאים כללים

להזמנות דרך האפליקציה לנייד של המלון לשירותי מלון ב- INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites

1. הזמנות:

1.1. תהליך הזמנת חדרים: דרך הכרטיסייה "הזמן עכשיו" בעמוד האינטרנט של INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, אתר הנופש Golden Sands תופנה לטופס ההזמנה המקוון שבו עליך למלא את הנתונים הבאים: תקופה, מספר של לינה, מספר חדרים, מספר מבוגרים, מספר ילדים וגילם (0-11 שנים). לאחר מילוי כל הנתונים, יוצגו כל אפשרויות ההזמנה האפשריות - סוגי חדרים, סוגי הצעות ומחיריהם. לאחר בחירת הצעה, עליך להזין את הנתונים האישיים שלך כדי להשלים את ההזמנה שלך: שם, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר כרטיס אשראי, תאריך תפוגה של כרטיס האשראי, השם כפי שכתוב בכרטיס האשראי, וכן קוד אבטחה של כרטיס (CVV2 / CVC). אנא בדוק את פרטי ההזמנה שלך המוצגים בשדה בצד ימין, קרא את התנאים ואם אתה מוכן לבצע את ההזמנה שלך בהתאם לפרטים ולתנאים המפורטים בהצעה, אנא סמן "קראתי ואני מסכים לתנאים & תנאים ומדיניות פרטיות" ולחץ על "הזמן עכשיו". ההזמנה שלך נכנסה לתוקף ותקבל אישור בכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת ליצירת קשר.

2. מחירים ותשלום

2.1. ה- INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, Golden Sands יספק את השירותים כפי שהתבקשו ומשולם על ידי ההזמנה המקוונת של הלקוח בהתאם לנתוני טופס ההזמנה: שם אורח, תקופה, מספר לילות, מספר מבוגרים וילדים עד גיל 11, מיטות רגילות ונוספות, שירותים כלולים במחיר, מחיר לינה ללילה. אורחים בני 12 פלוס יחויבו באותו מחיר כמו מבוגרים. הנתונים בשדות "בקשות מיוחדות" ו"הערות נוספות" בטופס ההזמנה אינם מחייבים את INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, אתר הנופש Golden Sands וכן כל דרישות מיוחדות של הלקוח שמולאו בשדות אלה, והן יהיו מרוצה בהתאם לזמינות.

2.2. המחירים בעמוד האינטרנט של INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, Golden Sands מוצגים במטבע שנבחר על ידי הלקוח ויחויבו במטבע הבולגרי שלהם (BGN) שווה ערך לפי שער Allianz Bank ליום עם 9 כלולות. % מע"מ, מס תיירים וביטוח מלון. הסכום הכולל המגיע ללקוח עבור ההזמנה יחושב אוטומטית בהתאם למספר הימים, מספר המבוגרים והילדים (בהתאם לגילם) והצעת המחיר התקפה החלה לתקופה המתאימה. הזמנות שבוצעו ומשולם באמצעות פורטל ההזמנות המקוון מאובטחות במקדמה בהתאם להצעה. אנא שימו לב כי ההזמנות לא יובטחו אם לא בוצע תשלום מקדמה בהתאם לתנאי ההצעה והאורחים לא יתארח בהתאם. מלון INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, Golden Sands שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים והמבצעים המיוחדים בעמוד האינטרנט שלו ללא הודעה מוקדמת. מחירים חדשים לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה, אושרה ושולמה וסכום התשלום לא ישונה ללא קשר להצעות המחיר החדשות.

2.3. התשלום יתבצע באופן אלקטרוני באמצעות כרטיס חיוב או אשראי באמצעות מסוף קופה וירטואלית. אנו מקבלים תשלום באמצעות כרטיסי ויזה, מאסטרקארד ודיינרס קלאב. אמצעי תשלום זה מאפשר לך לבחור את כל פרטי הזמנתך ולשלוט בתהליך התשלום בפורטל ההזמנות המקוון בעמוד האינטרנט של INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, Golden Sands. לאחר שיצרת ואישרת את ההזמנה והתחלת את תהליך התשלום נפתח דף תשלום של בנק Allianz. ממשק התשלום מבטיח הגנה מלאה על נתוני הלקוח המוזנים בו. בממשק זה הלקוח צריך להזין את פרטי הכרטיס שלו - שם כפי שכתוב בכרטיס, סוג הכרטיס, מספר, תאריך תפוגה וקוד CVV2/СVС2. עבור כרטיסים המבקשים אימות תלת מימדי נוסף הרשומים במערכות האימות מאומת על ידי VISA או MasterCard SecureCode, ייפתח דף אימות של הבנק המנפיק שלך שבו עליך להזין את סיסמת האימות שלך. על מנת להשתמש בכרטיס החיוב שלך לתשלומים מקוונים, עליך להפעיל שירות זה בהתאם לתנאי הבנק שלך.

חשוב: ל- INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites אין גישה לנתונים בכרטיס בעל הכרטיס בכל שלב של יצירת ההזמנה, התשלום ולאחר התשלום. אם העסקה הצליחה, נוצרת על המסך הערת עסקה שאותה עליך בהחלט להדפיס ולשמור. ברגע ההזמנה המקוונת הסכומים הנזכרים יימשכו אוטומטית מכרטיסך בשלב הסופי של תהליך התשלום. לאחר התשלום המוצלח של מחיר ההזמנה שנוצרה תקבלו אישור, מספר ופרטים על ההזמנה המובטחת שלכם.

חָשׁוּב!

אם יש לך קשיים במהלך ההזמנה או התשלום דרך פורטל ההזמנות המקוון של INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, Golden Sands, אנא צור קשר עם הצוות שלנו בטלפון +359 52 357180 או פנה לשאלותיך בדוא"ל: reservations@interhc.com

3. ביטול ושינוי של הזמנות

3.1. עבור שינוי, ביטול, אי-הופעה או עזיבה מוקדמת של הזמנה מקוונת שכבר שולמה, מלון אינטרנשיונל AD ישמור על סכום הקנס בהתאמה שנקבע בתנאי ההצעה.

3.2. בנסיבות כוח עליון המחייבות ביטול או שינוי של ההזמנה תידרש הגשת ראיות ומסמכים. בכל מקרה כזה המלון שומר לעצמו את זכותו להשתמש בשיקול דעתו לגבי החזר הסכומים ששולמו. החזר הסכומים ששולמו יבוצע על ידי Hotel International AD באמצעות עסקה לכרטיס ששימש לתשלום עבור ההזמנה. ההחזר יתבצע תוך 30 יום ממועד הביטול.

4. זכויות וחובות של הצדדים:

4.1. המלון יספק עבור שירותים המשולמים על ידי הלקוח על פי התקן לקטגוריית "חמישה כוכבים".

4.2. למלון הזכות לסרב להזמנה מקובלת ללא כל אחריות שהיא אם הלקוח לא ישלם את מלוא הסכום במועדים שסוכמו.

4.3. על הלקוח:

4.3.1. לשלם במועדים המוסכמים את מחיר ההזמנה שבוצעה על ידו;

4.3.2. לשמור על החוקים הבולגריים בתוקף ואת הכללים והתקנות הפנימיים של המלון.

5. חבויות הצדדים:

5.1. המלון לא יישא באחריות בפני הלקוח לכל נסיבות כוח עליון כגון: מחלות, מגיפות, אסונות טבע, שביתות, פעולות צבאיות בבולגריה ובחו"ל אשר מאיימות על ביטחון האנשים ומגבילות את תנועתם החופשית, פעולות ממשלתיות, הפסקת מים, חשמל או אספקה חיצונית אחרת שעליה אין למלון שליטה כל שהיא וכן על כל אירוע בלתי צפוי אחר או בלתי ניתן לעמוד בפניו בעל אופי יוצא דופן שהתרחש לאחר ביצוע ההזמנה ואשר המלון אינו יכול להימנע ממנו. הקבלנים שלהם פועלים מתוך רצון טוב.

5.2. המלון יישא באחריות רק לאירועים שהתרחשו בשטחו ולא יישא באחריות מול הלקוח לכל מזון או משקאות הנצרכים על ידי הלקוח מחוץ לאזורים השמורים על ידי המלון או לכל פעולות מחוץ למלון אם הם שונה מהמקובל בשטח המלון.

5.3. המלון לא יישא באחריות לכל תביעה אשר לא דווחה על ידי הלקוח במהלך השהות במלון ולא אושרו על ידי הצוות הרפואי הנותן שירות למלון או שלא הוכחו ללא כל ספק שהן. המתייחס ישירות לכל פעולה פגומה או חוסר מעש של כל צוות המלון.

5.4. המלון רשאי לבקש אחריות מהלקוח לכל אירוע העלול לפגוע בכבודו האישי של כל צוות המלון ו/או במוניטין או ברכושו של המלון.

5.5. המלון לא יישא באחריות ולא יישא באחריות לכל פיצוי או נזק במקרה שהלקוח סורב לשירותים או הוסר בכוח מהמלון עקב התנהגות בלתי הולמת ו/או אי שמירה על הכללים והתקנות הפנימיים של המלון. . בכל מקרה כזה ייערך פרוטוקול ויחתום על ידי אנשי צוות עדים או תיירים אחרים.

5.6. המלון לא יישא באחריות לשירותים אשר נבחרו, אורגנו ושולמו באופן פרטני על ידי הלקוח במהלך שהותו במלון.

5.7. המלון לא יישא באחריות לנזק או נזק שייגרמו ללקוח במהלך שהותו על ידי התנהגות בלתי חוקית של צדדים שלישיים לרבות גניבת רכושו או כבודתו האישיים של הלקוח. בכל מקרה כאמור, המלון יסייע ללקוח בהתמודדות עם הפורמליות הנוגעות לדיווח והגשת האירוע ובלבד שלא תיגרם כל פגיעה בחופשות התיירות הרגילות של שאר אורחי המלון.

5.8. המלון לא יישא באחריות ולא יפצה את הלקוח במקרה שהלקוח החליט שלא להשתמש בשירותים כלשהם או מכל סיבה שהיא חרג, לא הגיע או איחר ומסיבה זו פספס לקבל שירות .

5.9. אפשרות "חניה חינם" תהיה זמינה עד שכל מקומות החניה יהיו תפוסים.

6. התביעות ותביעות:

6.1. כל המחלוקות הנוגעות למתן שירותים הנובעות מההזמנה יוסדרו בהבנה הדדית של הצדדים. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה, המחלוקת תובא בפני בית המשפט המוסמך בבולגריה.

6.2. אם יהיו ללקוח טענות במהלך שהותו הנוגעות לאי ביצוע או ביצוע לא מדויק של השירותים הסטנדרטיים הניתנים והדבר נקבע כעובדה, הלקוח יגיש את טענותיו לפני המלון ללא דיחוי ובכתב וידרוש מסמך לאשר כי התביעה הוגשה כך שננקטים ללא דיחוי צעדים לשביעות רצונם של כל הצדדים הנוגעים בדבר.

7. נתונים אישיים

7.1. מלון אינטרנשיונל AD הוא מנהל נתונים אישיים בהתאם להוראות החוק להגנה על נתונים אישיים המוכנסים לפנקס הנציבות להגנת נתונים אישיים תחת מספר תעודת זהות 87512. כאשר אתה מספק לנו את הנתונים האישיים שלך זה נעשה בהתאם ל- הוראות חוק התיירות והפעולות המשפטיות הנוגעות לכך. הנתונים האישיים שלך ישמשו רק למטרות שנקבעו במעשים אלה. יש לך את הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך בכתובת החברה: Golden Sands resort, Front Beach Alley, INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, ליצירת קשר: מחלקת ההזמנות, reservations@interhc.com .

7.2. הנתונים האישיים הנמסרים על ידך מעובדים ומאוחסנים באופן אלקטרוני ועל נייר. הנתונים האישיים שלך מוגנים כהלכה באמצעים ובדרכים אמינים ובטוחים. מלון אינטרנשיונל AD אינו משנה ו/או חושף נתונים אישיים עבור לקוחותיהם ואינו מספק נתונים אישיים לצדדים שלישיים כלשהם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי החוק. Hotel International AD אינו מעבד נתונים אישיים למטרות שיווק ישיר אלא אם כן בהסכמתו המפורשת מראש של האדם.

המלון שומר לעצמו את הזכות לשנות באופן חד צדדי את התנאים הכלליים הנוכחיים, את מבנה ותוכן אתר האינטרנט שלהם ולהפסיק את הגישה אליו בכל עת ללא כל התחייבות למסור הודעה מוקדמת ללקוח.