Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

22.02.2018
Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

                                                                                                               


ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

По договор № BG05M9OP001-1.021

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

„Хотел Интернационал“ АД стартира изпълнение на проект с наименование „Повишаване способността на заетите лица в хотел Интернационал АД да посрещнат настъпващите бързи промени в пазара на труда чрез обучение по ключова компетентност 2 "Обучение на чужди езици"“.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.021-0180-C01, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ - КОМПОНЕНТ ll.

Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ – 46 200,00 лв.

Продължителност на проекта – 16 месеца

Целева група – служители и работници на „Хотел Интернационал“ АД:

Заети лица със средна или по-ниска степен на образование и/или на възраст над 54 години – 30 броя

Други заети лица с обоснова необходимост от обучения по ключова компетентност 2, свързана с изпълнение на преките им задължения – 30 броя

                                   

Цел на проекта – повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, чрез  включване в следните езикови обучения:

                                       

                * обучение по английски език – 50 служителя, 3 х 100 учебни часа

                * обучение по руски език – 10 служителя, 3 х 100 учебни часа

Сподели
Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
Оферта за море: -15% през делниците Оферта за море: -15% през делниците Избягай от работа! Предлагаме -15% отстъпка през делничните дни! Офертата включва безплатен паркинг, достъп до SKYFALL Terrace Beach, Wi-Fi и Wellness пакет Виж повече ПРОФЕСИОНАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЗАЛА БЕЛИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЗАЛА БЕЛИНИ Цветно вдъхновение за Вашето събитие! Виж повече Players Club оферта Players Club оферта Специална оферта за членовете на Players Club. Платете почивката си с Players Club точки! Виж повече