Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

22.02.2018
Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

                                                                                                               


ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

По договор № BG05M9OP001-1.021

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

„Хотел Интернационал“ АД стартира изпълнение на проект с наименование „Повишаване способността на заетите лица в хотел Интернационал АД да посрещнат настъпващите бързи промени в пазара на труда чрез обучение по ключова компетентност 2 "Обучение на чужди езици"“.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.021-0180-C01, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ - КОМПОНЕНТ ll.

Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ – 46 200,00 лв.

Продължителност на проекта – 16 месеца

Целева група – служители и работници на „Хотел Интернационал“ АД:

Заети лица със средна или по-ниска степен на образование и/или на възраст над 54 години – 30 броя

Други заети лица с обоснова необходимост от обучения по ключова компетентност 2, свързана с изпълнение на преките им задължения – 30 броя

                                   

Цел на проекта – повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, чрез  включване в следните езикови обучения:

                                       

                * обучение по английски език – 50 служителя, 3 х 100 учебни часа

                * обучение по руски език – 10 служителя, 3 х 100 учебни часа

Сподели
Стартира ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
Нова година в Интернационал Нова година в Интернационал Оферта за ранни записвания за Нова година с Васил Найденов, Галена, Куку Бенд (Невена Цонева, Борис Солтарийски и Годжи) и Рени. Те ще накарат Новата 2019 да започне със звезден блясък. Виж повече Хелоуин оферти в ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Варна Хелоуин оферти в ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Варна Ще започнем да гоним вещици и призраци още предния уикенд, със забавни игри, тематични филми и страшна вечеря. Виж повече Октомврийска СПА оферта Октомврийска СПА оферта СПА оферта, включваща уелнес пакет, брънч в Екзекютив Лаундж, интересни занимания за деца и възрастни. Виж повече